Conpot
  • Bildearkiv nybygg bygg energikrav

Vekst for bygg- og anleggsbransjen

I 2. termin 2015 omsatte bedriftene innen bygg og anlegg for hele 64 milliarder kroner. Det er 7,2 prosent mer enn i samme periode i 2014, melder ssb.no.

Av den totale omsetningen, kan hele 26,1 milliarder knyttes til bedrifter i næringen «oppføring av bygninger». Dette tilsvarer en økning på 8,4 prosent sammenlignet med 2. termin året før.

Kraftigst omsetningsvekst i anleggsvirksomhet

Innenfor «anleggsvirksomhet» var det en økning på 8,9 prosent fra 2. termin 2014 til 2. termin 2015. Bedriftene omsatte for 7,5 milliarder kroner.

Bedriftene med sitt virksomhetsområde i næringen «Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» hadde en økning på 5,8 prosent i 2. termin 2015 sammenlignet med tilsvarende periode året før. Omsetningen utgjorde dermed 30,5 milliarder kroner.

Bedriftene i næringsundergruppen «elektrisk installasjonsarbeid» meldte om en omsetningsøkning i 2. termin på 0,8 prosent. Samlet i 1. og 2. termin 2015 har det derimot vært en nedgang på 0,4 prosent sammenlignet med de to første terminene året før.

Størst økning i Akershus og Finnmark

Med en vekst på henholdsvis 20,3 og 23,3 prosent var det bygge- og anleggsbedriftene i Akershus og Finnmark som økte mest fra 2. termin 2014 til 2. termin 2015. Omsetningen i Akershus var på 6,0 milliarder kroner, mens den i Finnmark var 789 millioner kroner.

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som hadde størst omsetning: 11,4 milliarder kroner i 2. termin. Det tilsvarer en vekst på 7,5 prosent.

To fylker viste nedgang i omsetningen: Vestfold og Aust-Agder hadde en reduksjon på henholdsvis 0,7 og 1,1 prosent for bygge- og anleggsbedriftene.

Kilde: ssb.no

Stikkord: