Stian AndreassenIIFjærlandsprosjektet i Sogn og Fjordane omfatter utbygging av totalt seks småkraftverk basert på elver som renner ut i Fjærlandsfjorden. I juli 2015 offentliggjorde Lemminkäinen Norge tildelingen av en kontrakt fra Småkraft AS på utbygging av kraftverkene Romøyri og Lidal. I dag starter byggearbeidene.

– Vi ser veldig fram til å komme i gang med anleggsarbeidene. Utstyret er på plass, og alt er klart for oppstart, sier Christian Alseth, anleggsleder i Lemminkäinen.

Kraftverkene Lidal og Romøyri baserer seg på henholdsvis Migandefossen og Trodalselvi. I løpet av prosjektet skal Lemminkäinen bygge inntak, sjakt, tunnel og kraftstasjon.

– Vi kommer til å være totalt 30 personer i sving på prosjektet. Vi skal drive to tunneler, og første tunnel skal være ferdig i midten av februar neste år. Tunnel nummer to vil bli ferdig i juni neste år. Deretter følger betongarbeider og ferdigstillelse i desember 2016, sier Alseth.

Lekteren som nå har lagt til kai ligger i umiddelbar nærhet til anleggsområdet. Alle kraftverkene i Fjærlandsprosjektet er veiløse, og entring av området må skje sjøveien eller ved bruk av helikopter.

– Vi har lang erfaring med utbygging av kraftverk i krevende terreng. I dag markerer vi oppstart av prosjektet, og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Stian Andreassen, anleggsdirektør i Lemminkäinen.

Leave a comment