Conpot

Nye veikriterier legger til rette for modulvogntog

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at modulvogntog skal kunne kjøre på veiene. For ett år siden gjorde vi modulvogntogordningen, som tillater vogntog på inntil 25,25 meter og 60 tonn, permanent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Nå etablerer vi kriterier som må være oppfylt før veistrekninger kan åpnes for slike vogntog. Disse kriteriene vil være viktige verktøy i arbeidet med planlegging og strategier for veibygging, og de vil gi næringslivet og andre berørte aktører større forutsigbarhet og åpenhet rundt de vurderingene som må gjøres, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kriteriene er knyttet til aksellast, totalvekt, veibredde og kurvatur, stigningsforhold, helningsgrad i tunneler, utforming av kryss og rundkjøringer, forholdet til gående og syklende og planoverganger over jernbanen.

Kriteriene gir gode rutiner og metoder for å vurdere hvilke vogntoglengder og vekter det er forsvarlig å tillate på en veistrekning.

60 – 70 strekninger skal vurderes

Det er mellom 60 og 70 konkrete strekninger som skal bli vurdert etter de nye kriteriene.

Dette er noen av strekningene som skal vurderes:

 • Rv. 9 Kristiansand – Vennesla
 • E 39 Kristiansand – Stavanger
 • E 39 Stavanger – Bergen
 • E16 Sandvika – Bergen
 • E134 Hokksund – Haugesund
 • E6 Lillehammer – Trondheim
 • Rv 3 Elverum – Ulsberg
 • Rv. 136 Dombås – Spjelkavik
 • Rv 39 Spjelkavik – Ålesund
 • Fv 64 Åndalsnes – Molde
 • Rv 39 – Rv 70 Molde – Kristiansund
 • E6 Stjørdal – Steinkjer
 • E10 –E6 Riksgrense Bjørnfjell – Narvik
 • Rv 39 Riksgrense Sverige – Alta

Stikkord: