Conpot

Prisoppgang i august

Prisstatistikk fra Garanti Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 3,5 prosent i august.

Prisene på borettslagsleiligheter er 3,5 prosent høyere i august 2015 sammenlignet med juli 2015. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i august 2015 på 33 656 kroner, mens det tilsvarende tallet i juli 2015 var på 32 511 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 11,5 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 30 191 kroner.

– Prisoppgangen i august er kraftig, men veksten er ikke unormal hvis vi sammenligner med tilsvarende måned tidligere år. Tendensen de siste årene har vært at prisene stiger i august, for så å synke noe i september, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned steg antall bud denne måneden. I august 2015 er det i snitt 5,2 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang på 1,0 bud fra juli 2015, og en oppgang på 0,9 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 2,3 i august 2015. Dette er en oppgang på 0,2 budgivere fra forrige måned, og en oppgang på 0,5 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

– Ferien er over for de fleste boligkjøperne, noe som skjerper konkurransen og driver prisene opp. I tillegg har vi hatt færre oppdrag enn normalt i august, sier Drogseth.

Stikkord: