Conpot

Gasslekkasje ved asfaltfabrikken i Etne

Det begynte i går å brenne i det elektriske anlegget ved NCC Roads asfaltfabrikk i på Etne i Hordaland. Brannen ble raskt slukket, men en gasslekkasje har oppstått.

Industriområdet på Etne og to nærliggende skoler og en barnehage er evakuert. Politi og brannvesen jobber nå med å få slukket gasslekkasjen. Teknikkere er på vei til Etne for å bistå i arbeidet.

– Vi er opptatt av å få full kontroll over situasjonen og  bistår nå Politi og brannvesen med alt vi kan. Det er for tidlig å si noe om årsaken. Det vil vi komme tilbake til senere, sier kommunikasjonssjef Tor Heimdahl

Skal granske hendelsen

NCC vil gjennomføre en granskning av brannen og gasslekkasjen ved Etne Asfaltfabrikk i Hordaland. I tillegg til industriområdet ble to skoler og en barnehage evakuert i forbindelse med lekkasjen. Kort tid etter at lekkasjen var stoppet og evakueringen opphevet, oppstod en ny lekkasje og ny evakuering ble gjennomført.

– Selskapets prosedyrer for stenging av anlegget ble fulgt og hendelsen varslet slik det er lagt opp til. Nå skal vi gå gjennom hendelsen for å finne ut hvorfor det oppsto en brann og gasslekkasje. Vi takker politi, brannvesen og andre involverte i det arbeidet som ble gjennomført i Etne, sier asfaltdirektør i NCC, Joar Caspersen.

En evakuering kan oppfattes som et alvorlig tiltak, men så lenge politi og redningsmannskaper er usikre på alvorligheten, støtter NCC Roads dette fullt ut.

– Sikkerheten skal alltid ivaretas. Så lenge det er usikkerhet rundt hvor alvorlig en gasslekkasje er, må man gjennomføre nødvendige tiltak. Vi belager at enkelte opplevde situasjonen som dramatisk, men en evakuering var dessverre nødvendig til man fikk full kontroll på gasslekkasjen, sier Caspersen.

Stikkord: