De siste fire årene er antall fraværsskader, inkludert underentreprenører, redusert med over 65 prosent.

– Sikkerhet er vårt hovedfokus. Alle som besøker en NCC-arbeidsplass skal også komme trygt hjem. Derfor bruker vi mye ressurser på HMS i NCC, og vi stiller strenge krav til våre underentreprenører. Gjennom systematisk arbeid har vi hatt en svært positiv skadeutvikling de siste fire årene, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Fra og med 2011 har NCC Construction inkludert underentreprenører i alt HMS-arbeid, og underentreprenører inngår også i selskapets skadestatistikk. Siden 2011, og den første HMS-uka, og frem til og med andre kvartal 2015 er H-verdien totalt redusert med over 65 prosent. H-verdi viser antall arbeidsrelaterte personskader med fravær, per million arbeidede timer.

– Det er fantastisk å se at fokus på helse, miljø og sikkerhet gir så gode resultater. Resultatene er selvforsterkende for å videreutvikle sikkerhetskulturen – og gir hele selskapet et høyt engasjement om målet på null fraværsskader, sier bærekraftsjef Heather Bergsland i NCC Construction Norway.

– Det er fantastisk å se at fokus på helse, miljø og sikkerhet gir så gode resultater, sier bærekraftsjef Heather Bergsland i NCC Construction Norway. Foto: NCC/Jesper Damon Stokke

Ett variert HMS-program

Samtlige prosjekter og kontorer i NCC Construction gjennomfører spesielt tilrettelagte HMS-aktiviteter denne uke.

Felles for alle er et oppstartsmøte mandag morgen kokken 09.00. Deretter har prosjekter og kontorer ulike aktiviteter, som for eksempel beredskapsøvelser, førstehjelpskurs, kurs i ergonomi, riktig bruk av hjelpe- og verneutstyr, håndtering av støy og støv og håndtering av kjemikalier.

Underentreprenører inviteres og oppfordres til å delta i programmet.

Leave a comment