Dybdeanalysen av dødsulykker i trafikken var gjeldende for 2014. Året før, viste at 42 personer av i alt 128 personer som omkom i bil i 2013, ikke sikret seg med bilbelte. Vel vitende om denne statistikken er det fortsatt mange som dropper den påbudte sikkerhetsselen.

Skremmende valg

Ved en kollisjon blir kroppen utsatt for store krefter. Står du på en stol, lar deg falle og prøver å ta deg for med armene, tilsvarer det en kollisjon i 12-15 kilometer i timen.
30 kilometer i timen oppleves ikke spesielt raskt i trafikken, men tilsvarer et fall fra fire meter. Øker farten til 50 kilometer i timen øker fallhøyden ytterligere 10 meter. Dette kan sammenlignes som å hoppe fra 10-meteren uten vann. Dette skriver Ressursavdelingen ved Statens Vegvesen i en temaanalyse.

Avgjørende

Manglende bruk av bilbelte vil derfor ha store konsekvenser. Snart 40 år etter at bruk av bilbeltet ble påbudt i framsetet i 1975 viser tilstandsundersøkelsene til Statens vegvesen at 3-4 prosent ikke bruker bilbelte. En gjennomgang av dødsulykkene i Norge fra 2005 til 2012 viser at manglende bruk av bilbelte er den faktoren som oftest ble registrert som avgjørende årsak til omfanget av ulykken.

Flere overlevende

I henhold til UAG-analysene (ulykkesanalysegruppene) fra 2005 til 2012 ville sannsynligvis gjennomsnittlig cirka 50 personer overlevd hvert år om de hadde brukt bilbelte. Enda flere kunne unngått alvorlige skader med varige mén, hvis de hadde benyttet seg av dette.

Fram til juni 2015 hadde antall drepte i trafikken i Norge nådd 53 personer.

Kilder: Statens Vegvesen

Leave a comment