Nedgangen skyldes hovedsakelig nedskrivinger i et antall byggprosjekter og i ett utviklingsprosjekt i Stavanger-området.

Samlet ordrereserve styrkes i samme periode, MNOK 8 249 (7 871).

– Totalt opprettholder vi produksjonen og har styrket ordrereserven i forhold til andre kvartal i 2014, men resultatet tynges av nedskrivning i ett NCC Bolig prosjekt, samt av lav lønnsomhet i noen byggprosjekter i NCC Construction, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Stabil produksjon i entreprenørvirksomheten

NCC Construction Norways produksjon og ordreinngang siste kvartal var på nivå med andre kvartal i fjor, men resultatet reduseres. Nedgang i resultatet skyldes nedskrivinger i noen byggprosjekter på Østlandet. Omsetningen i andre kvartal var MNOK 1 396 (1 440) og driftsresultatet ble MNOK 9 (22). 

Ordreinngang og ordrereserve er på nivå med samme periode i 2014, henholdsvis MNOK 992 (927) og MNOK 5 986 (5 762).

Sentrale kontrakter inngått i andre kvartal er bygging av flyplasskrysset på E6 i en totalentreprise, og to ambisiøse miljøprosjekter, Brynsengfaret skole i Oslo og Kistefossdammen barnehage i Asker. I april ble NCC Construction Norway ISO sertifisert av DNV etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001. Sertifiseringene er et kvalitetsstempel på selskapets ledelsessystem og etterlevelsen av dette.

God start på asfaltsesongen

NCC Roads i Norge har hatt en god start på asfaltsesongen, med høy asfaltproduksjon. I andre kvartal ble selskapet tildelt årets fjerde veiservice-kontrakt av Statens vegvesen. Innenfor forretningsområdet Steinmaterialer har selskapet økt omsetningen sammenlignet med fjoråret.

I saken om ulovlig samarbeid i Sør-Trøndelag i perioden 2005-2008 økte Borgarting Lagmannsrett 29. juni overtredelsesgebyret til 150 millioner kroner. NCC har frist til midten av september med en eventuell anke til Høyesterett.

Utvikling av kontorbygg

I andre kvartal har NCC Property Development overlevert Lysaker Polaris til leietaker, og arbeidet videre med utvikling av naboprosjektet, PP9. I perioden har flere sentrale avklaringer i forhold til det planlagte kjøpet av eiendom på Valle Hovin fra Vålerenga Fotball kommet på plass, blant annet ESAs godkjenning av transaksjonen mellom Vålerenga Fotball og Oslo kommune. Noen ytterligere avklaringer må være på plass før NCC Property Development kan kjøpe tomten. Disse forventes å bli avklart i tredje kvartal.

Økt boligsalg

NCC Bolig har solgt flere boliger i første halvår enn i hele 2014, og i de to pågående boligprosjektene Lonaparken i Bergen og Wessels hus i Lillestrøm er salgsgraden henholdsvis 51 og 68 prosent. I andre kvartal ble Hukenbekken i Asker sluttsolgt og overlevert og det er økt interesse for Sanz Terrasse i Sandnes. I andre kvartal har NCC Bolig også solgt tomter selskapet ikke selv ønsker å utvikle.

Leave a comment