Conpot
  • hus eiendom bolig vår

Boligprisene opp andre kvartal i år

Boligprisene i Norge steg med 1,2 prosent fra første til andre kvartal i 2015.

Dette viser ferske målinger fra Statistisk Sentralbyrå – SSB.

Vi ser da bort fra sesongmessige variasjoner. Det er prisene på småhus som har steget mest i perioden; 1,9 prosent. I samme tidsrom hadde blokkleiligheter og eneboliger en prisvekst på henholdsvis 1,4 og 0,9 prosent.

Trøndelag og Bergen økte mest

Boligprisene i regionene Trøndelag, utenfor Trondheim og Bergen økte mest med respektive 3,4 og 2,8 prosent det siste kvartalet. På ett år har boligprisene steget med 6,6 prosent, og med unntak av Agder og Rogaland steg prisene i alle landets regioner. Der sank boligprisene med 2,1 prosent i Stavanger og med 0,4 prosent i resten av regionen.

Sterk prisvekst i Bergen og Oslo siste år

Fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år steg boligprisene i Bergen og Oslo med respektive 10,1 og 10,0 prosent. I vestlandshovedstaden gikk prisene på eneboliger i gjennomsnitt opp 11,3 prosent, mens prisoppgangen på blokkleiligheter utgjorde 10,2 prosent. Småhus hadde en prisøkning på 8,0 prosent i Bergen.

Sterk økning på leilighet i blokk

I Oslo økte prisene på blokkleiligheter mest: 12,7 prosent. Småhus i Oslo hadde en prisvekst på 8,3 prosent, mens prisene på eneboliger økte 6,2 prosent. Stavanger er eneste regionen hvor det har vært nedgang i boligprisene i løpet av det siste året. Der sank boligprisene i gjennomsnitt 3,7 prosent, og det var prisnedgang for alle boligtypene.

I følge SSB er til sammen 26 629 omsetninger benyttet til indeksberegningene for 2. kvartal 2015.

Stikkord: