Conpot

Norges Bank: Det blir vanskeligere å få lån

Bankene varsler strammere kredittpraksis i årets tredje kvartal. Dermed kan det bli vanskeligere for folk å få lån – særlig for førstegangskjøpere.

Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse fortsatte etterspørselen etter lån å øke i årets andre kvartal, noe som også gjaldt fastrentelån.

– Bankene rapporterer om uendret kredittpraksis i andre kvartal. De venter strammere kredittpraksis overfor husholdningene i tredje kvartal, heter det i meldingen fra Norges Bank.

– Overrasker sterkt

Etterspørselen har økt kraftig, mens bankene ventet en uendret situasjon, poengterer Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Det er et uttrykk for høy temperatur. Jeg hadde nok ventet en økning i låneetterspørselen, men den er overraskende sterk. Etterspørselen fyres opp av det lave rentenivået og en forventning blant folk om at rentene vil forbli lave over lang ting, sier Geving til NTB.

– Folk har relativt god råd, det er nesten gratis å låne penger, og det fører til at mange låner mer enn de ellers ville gjort, fortsetter han.

– Ikke bærekraftig

Geving tror ikke at utviklingen i pressområder som Oslo og Bergen er bærekraftig over tid fordi vi ser et stadig voksende misforhold mellom gjeld og inntekt.

– Det går bra så lenge folk har jobb, men i Stavanger ser vi at boligmarkedet bremser og at prisene går ned. I Oslo ser vi foreløpig motsatt effekt. Låneveksten er veldig risikabel dersom arbeidsledigheten fortsetter å stige i den takten vi har sett så langt i 2015, sier direktøren i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Førstehjemslån

Utsiktene til en strengere kredittpraksis i tredje kvartal gjelder særlig for førstehjemslån, ifølge bankundersøkelsen.

– Makroøkonomiske utsikter, risikovilje og kapitaldekning trekkes fram som forklaringsfaktorer. Innstrammingene har trolig også sammenheng med regjeringens forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig som virker fra 1. juli i år. Bankene varsler innstramminger i lånebetingelsene for maksimal gjeld i forhold til inntekt og boligens verdi i tredje kvartal, skriver Norges Bank.

Mens husholdningene sto for en økt etterspørsel etter lån i andre kvartal, var etterspørselen fra foretak uendret. For begge typer lån melder bankene om lavere marginer i årets andre kvartal. Utlånsmarginene til husholdninger ventes å falle videre i tredje kvartal. (©NTB)

Stikkord: