Conpot

Identifiserer miljøproblemer med livsløpsanalyse

Sammenligning av miljøpåvirkninger fra ulike byggesystemer kan gi svar på miljøproblemer. To nye anvisninger i Byggforskserien gir eksempler på framgangsmåte.

470104_240

Livsløpsvurderingen av materialene er fra vugge til grav. Livsløpsfasene omfatter de fire hovedfasene produksjon, byggefase med oppføring, bruks- og vedlikeholdsfase og avhending etter endt levetid. Hver av hovedfasene er igjen delt i to eller flere undergrupper, som til sammen gir en ryddig framstilling av livsløpet til et materiale. Ill. SINTEF Byggforsk

En livsløpsvurdering (LCA) bedømmer potensielle miljøpåvirkninger gjennom et produkts eller en bygnings livsløp, fra utvinning av råvarer via produksjon og fram til avhending.

Definerer mål og omfang

Byggforskserien 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) gir innblikk i hvilke valg man tar i analyseprosessen, påvirker resultatet. Det første man må gjøre er å definere mål og omfang for analysen. Dette legger føringer for definering av systemgrenser, funksjonell enhet og levetid. Datatilfanget og hvilke verktøy man bruker, har også stor betydning.

Trefasader og ytterveggs konstruksjoner

Byggforskserien 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggs konstruksjoner viser eksempler på livsløpsvurderinger av trekledninger og av yttervegger i passivhus. Av resultatene kan man se hvilke systemkomponenter og prosesser som har stor eller liten betydning for miljøpåvirkningen i valgte miljøkategorier.

Stikkord: