Conpot
  • Kroon maskin - Spregning

Se effekten av 20 tonn sprengstoff

I denne videoen kan du se Kroon Maskin AS omdanne 25000 fastkubikk fjell om til småstein. Verktøyet er 20 tonn sprengstoff.

For sprengingsoppdrag krever høy kompetanse. Sprengingen er utført av Kroon Maskin på oppdrag fra Valdres Pukkverk

Kroon Maskin AS er en maskinentreprenør lokalisert på Fagernes, og som tar på seg både store og små oppdrag.

Firmaet ble stiftet i 1999, da Brødrene Kroon ble utvidet til dagens Kroon Maskin AS. Frans og Ivar Kroon hadde frem til da drevet med varierte grave- og brøyteoppdrag.

Kroon Maskin AS har siden oppstarten jobbet mye med graving av store og små tomter, nyetablering/ renovering av vann- og avløpsledninger og etablering av hytte- og boligfelt.

De siste årene har selskapet hatt flere oppdrag for Statens Vegvesen

Filmen er laget av Erik Eggum

Stikkord: