Conpot

Veier er farligere enn tunneler

I etterkant av den dramatiske brannen i den undersjøiske tunnelen i Bremanger onsdag, understreker Vegdirektoratet at norske tunneler er trygge. Direktoratet viser til at det er mindre farlig å kjøre i tunnel enn på åpen vei.

Torsdag uttalte leder Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund at undersjøiske tunneler er dødsfeller. Vegdirektoratet vil ikke la den påstanden stå uimotsagt.

– Norske tunneler er trygge. Alle erfaringer og statistikk viser at det er mindre farlig å kjøre i en tunnel enn på en åpen vei, sier fungerende direktør Bettina Sandvin i vei- og transportavdelingen i Vegdirektoratet til Dagbladet.

Hun ønsker ikke å kommentere hva Vegdirektoratet synes om Mos utsagn, men opplyser at direktoratet er uenig med ham i påstanden om at tunnelene er dødsfeller.

– I alle årene Norge har tatt i bruk tunneler, har det ikke omkommet én person i en tunnelbrann, sier Sandvin.

Ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt fra 2012 er det størst brannfare i landets undersjøiske tunneler og i de om lag ti andre tunnelene som har like stor stigningsgrad. Til sammen er det snakk om litt over 40 tunneler, som representerer 4 prosent av alle landets tunneler. Men det er i disse litt over 40 tunnelene at 44 prosent av brannene i perioden fra 2008 til 2011 fant sted.

Fra før er det kjent at 200 tunneler skal gjennom omfattende sikkerhetsopgraderinger som følge av et EU-direktiv. Direktivet gjelder bare europa- og riksveier. Norge har valgt å la kravene også gjelde for fylkesveier. De eneste tunnelene som ikke får bedret sikkerhet er de som er kortere enn 500 meter eller som har færre enn 300 passeringer daglig. (©NTB)

Stikkord: