Conpot
  • Kontraktssignering ved Kjetil Nordang, adm dir i K. Nordang og Inger Marie Sperre, styreleder i Ålesund kommunale Eiendom KF.

K. Nordang bygger omsorgssenter og legevakt

For ca. 81 millioner kroner eks. mva. skal Peab bygge Åse omsorgssenter og interkommunal legevakt i Ålesund. Byggherre er Ålesund kommunale Eiendom KF.

Åse sykehjem ligger rett ved sentralsykehuset i Ålesund. Bygget ble oppført i 1980, har et areal på ca. 4900 m2 BTA, og inneholder fire etasjer og kjeller. Konstruksjonene er av plassbygget betong. Bygget er miljøsanert og revet inntil betong innvendig.

Nå skal sykehjemmet bygges om og utvides til et moderne omsorgssenter og legevakt med KAD-avdeling (kommunalt akutt døgntilbud). Byggherre er Ålesund kommunale Eiendom KF. Areal etter ombygging og utvidelse vil være på ca. 7100 m2.

− Vi setter pris på tilliten fra byggherren, og skal levere et kvalitetsbygg til innbyggerne i Ålesund kommune, sier distriktssjef Geir Rødseth i Peab – K. Nordang.

Åse omsorgssenter og interkommunal legevakt Ill PLOT arkitekter

Illustrasjon ved PLOT arkitekter.

Hele bygningsmassen skal utføres som passivhus. Peabs oppdrag omfatter bygningsmessige arbeider og utomhusarbeider.

− Vi er i gang med prosjektet, og har planlagt overlevering i løpet av 2016. Vi synes det er spennende å være med på prosjekter med så stor samfunnsnytte, så vi gleder oss til å starte byggingen, sier Peab – K. Nordangs prosjektleder Lars Ole Tomren.

Stikkord: