HVO står for Hydrogenert Vegetabilsk Olje, og er kjemisk sett, nærmest identisk med fossil diesel. Drivstoffet må tilfredsstille spesifikasjonen TS15940, i henhold til europeisk kravstandard. Ved bruk i en dieselmotor gir det en CO2-reduksjon opp mot 85%, avhengig av råstoff og produksjonsprosess – til noe høyere drivstoffkostnad – men uten kortere serviceintervaller.

Lite tilgjengelighet

Scania har allerede stor bredde innen alternative drivstoffer, som benyttes på utvalgte motorer. Dette tilbudet økes ytterligere med godkjenningen av HVO. Teknisk sett er HVO et spennende drivstoff. Utfordringen ligger i dag på tilgjengelighet, både i produksjon og fyllestasjoner.

– I første omgang godkjenner Scania HVO benyttet på samtlige kjøretøy som tilfredsstiller Euro V og alle driftstyper forteller Branding- og kommunikasjonsdirektør i Norsk Scania AS, John Lauvstad, og tilføyer at det for Euro VI gjennomføres tester hos et antall kunder i Sverige. Målet er å ha mer enn hundre Euro VI lastebiler i drift høsten 2015.

– I Sverige er det flere store kunder som har klare målsetninger om å redusere sine CO2-utslipp, og er veldig interessert i å være med å prøve ut drivstoffet, forteller Jonas Nord, regionssjef Scania i Norden.

Største utfordringen i dag for mange transportører er å kunne få tak i HVO. Det er enklere, og fler leverandører på en mer vanlig biodiesel (FAME), hvor Scania i dag tilbyr Euro VI-tilpassede motorer fra 320 til 580 hk. Ønsker du å benytte HVO som drivstoff, kontakt din Scania-forhandler for å forsikre deg om at ikke det krever tekniske modifikasjoner.

Leave a comment