Conpot

Skal bygge Nye Øyra skule i Volda

Volda kommune har gitt Veidekke Entreprenør i oppdrag å bygge Nye Øyra skule. Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen er 151 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget innebærer oppføring av et nytt undervisningsbygg, rehabilitering og ombygging av paviljongbygget der administrasjonen holder til i dag samt diverse utomhusarbeider. Den nye skolen blir på 7.400 m2 og tomten blir på hele 22.000 m2. Skolen skal huse 420 elever i 15 klasser fra første til syvende klasse, 200 SFO barn, en minoritetsklasse og lokaler for kulturskolen.

– Å bygge gode skoler for barn og unge er noe av det viktigste vi kan gjøre. Vi er både stolte og glade for tilliten vi har fått, og ser fram til å sette i gang med byggearbeidene etter ferien, sier Rune Eikrem som leder Veidekke Entreprenørs avdeling i Volda.

Byggearbeidene starter opp i august. Nybygget skal stå klart i mars 2017, paviljongbygget i august 2017 og arbeidene utomhus skal være ferdig i løpet av oktober 2017.

Stikkord: