I Norge solgte OBOS boliger til en verdi av 4,97 milliarder kroner i første halvår, mens verdien for solgte nye boliger i Sverige i samme periode utgjorde 1,7 milliarder norske kroner.

Salgstallene omfatter OBOS og Block Watne i Norge og BWG Homes og Kärnhem i Sverige. Salget i Norge utgjorde 1273 boliger, mens salget i Sverige utgjorde 840 boliger.

– Salget av nye boliger har vært svært høyt i hele år og salget er godt for alle typer boliger. Rogaland er det eneste området hvor boligsalget har stoppet opp. Dette skyldes selvsagt nedbemanningene i oljesektoren og usikkerheten i regionen om jobbmarkedet fremover, sier konsernsjef Martin Mæland.

Stor byggeaktivitet

OBOS-konsernet ferdigstilte i første halvår 1 182 boliger, hvorav 800 var i Norge og 382 var i Sverige. I første halvår igangsatte OBOS byggingen av 2 294 boliger. 1 299 av boligene var i Norge og 995 i Sverige.

– Et bra salg så langt i sommerukene og fortsatt lave renter og høy sysselsetting gjør at vi tror at det gode salget vil fortsette utover høsten, sier Martin Mæland.

Leave a comment