Dette er å anse som en stor leveranse av gassdrevne busser i Norsk sammenheng. Nylig har kollektivselskapene i Colombia og Indonesia også fått levert Scania gassbusser.

De nye Scania OmniExpress 3,20 LE Euro 6 busser erstatter eldre busser som opererer i Ski-området, sørøst for Oslo.

Lavt utslipp

Bussene kan drives med komprimert naturgass, CNG og biogass som alle bidrar til lavere utslipp av klimagasser og støy.

Nobina er det største transportselskapet innen buss i Norden. Selskapet har 7000 ansatte og har en buss-park på 4.000 busser i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Leave a comment