Conpot

Lekang Maskin AS utvider

Øystein B. Andreassen ble ansatt som Country Manager fra 1. mai. i tillegg Lekang Gruppen har kjøpt opp Filtration Ltd i England

ØysteinBAndreassen_LekangMaskinASØystein B. Andreassen kommer fra Frigoglass Group, der han har hatt ulike lederposisjoner og har jobbet internasjonalt gjennom 15 år. Han har også mange års arbeidserfaring fra C. Tybring-Gjedde og hotellbransjen.

– Stillingen som Country Manager er utrolig spennende og utfordrende. Jeg kommer til et veldrevet firma med svært kompetente medarbeidere. Sammen med dem gleder jeg meg til å utvikle Lekang Maskin videre», sier Øystein B. Andreassen.

Lekang Gruppen har frem til 2015 bestått av av Lekang Maskin AS i Norge, Filterteknik Sverige AB og Filterteknik A/S i Danmark. Gruppen eies av det børsnoterte selskapet Indutrade AB. 74 medarbeidere jobber til daglig med å forsyne det nordiske markedet med filter og filtersystemer. I 2014 hadde Lekang Gruppen en omsetning på 220 mill norske kroner.

Oppkjøp

Lekang Gruppen har nylig kjøpt Filtration Ltd i England. Firmaet er godt etablert med 15 medarbeidere, og har i stor grad de samme leverandører og kundegrupper som gruppen for øvrig. Med oppkjøpet har vi utvidet geografisk til å dekke hele Storbritannia i tillegg til Norden. Filtration Ltd ser stor gevinst i å ta i bruk Lekang filtersystem, et komplett e-handelssystem som hjelper både kunder og medarbeidere til å finne riktig filter og håndtere innkjøp/logistikk.