Conpot

Fra nullutslippsbygg til nullutslippsby

På ZEB-konferansen i Trondheim 16. september får du høre om nullutslippsløsninger for enkeltbygg, nabolag og hele byer. I tillegg kan du få med deg hvordan målet om null CO2-utslipp påvirker arkitekturen, og erfaringer fra Masdar City.

– Vi har mange spennende talere. Noen forteller om ZEB-pilotbyggene som etterhvert står ferdig, og andre setter ZEB-visjonen inn i en større sammenheng, sier koordinator i ZEB, Anne Gunnarshaug Lien, som oppfordrer alle med interesse for framtidens bygninger til å komme på konferansen.

Hovedtalere på ZEB-konferansen 2015

Matthias Schuler, grunnlegger av Transsolar Climate Engineering i Stuttgart
Transsolar har prosjekter sammen med arkitekter som Kazuyo Sejima, Frank O. Gehry, Steven Holl, Peter Zumthor and Renzo Piano. Schuler vil snakke om termodynamikk i arkitekturen, forståelsen av bygningen som system og om nullutslippsnabolag. Han viser eksempler fra Masdar City, Manitoba Hydro, Winnipeg, og en nullutslippsbygning for verdensbanken i Dakar.

Morten Dybesland, avdelingsdirektør i Statsbygg, leder for seksjonen Forskning og miljø
Dybesland vil snakke om Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018 og om hvordan Statsbygg skal nå sin langsiktige miljøambisjon 2030 om å levere nullutslippsbygg, jobbe mot en klimanøytral eiendomsportefølje og redusere statens miljøfotavtrykk. Han vil vise hvordan ambisjonene kan nås i ZEB-COM prosjektet på Evenstad, og viktigheten av å tenke på enkeltbygg som del av et større system på en eiendom eller i et nabolag.

Daniel Müller, professor på NTNU, senterleder for Institutt for energi- og prosessteknikk, program for industriell økologi
Müller vil snakke om konklusjoner fra FNs klimapanel (IPCC AR5) og egen forskning på infrastrukturer, energi og materialbruk og om hvorfor utviklingsland trenger mye byggematerialer for industrialisering og urbanisering, mens industriland må fokusere på bruken av infrastruktur og gjenvinning av materialer.

Stikkord: