Conpot

GKs største totaltekniske entreprise

GK er tildelt den totaltekniske entreprisen (TTE) ved det nye sykehuset til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ved Garedmoen.

Kontrakten er verdt 247 millioner kroner, og GK skal levere en totalteknisk entreprise med fagene ventilasjon, byggautomasjon, rør, kulde og elektro.

– Dette er en stor TTE for GK. Vi har ansvaret for både prosjektering og utførelse innen alle tekniske fag, sier regionsdirektør Oslo i GK, Arne Dahl.

LHL-klinikkene Gardermoen skal bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke, hvor LHL samlokaliserer dagens aktiviteter fra Feiringklinikken og Glittreklinikken. I tillegg skal det etableres nye tilbud.

– Dette vil bety et enda bedre tilbud for de hjerte- og lungesyke, at vi kan behandle flere pasienter, og at flere grupper kan få nyte godt av den kompetanse vi har, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

28500 kvadratmeter

Sykehuset blir på ca. 28 500 kvadratmeter og prosjektet har en kostnadsramme på over 1 milliard kroner. Bygningsmassen fordeles på fire bygg; sengepost, pasienthotell, produksjonsbygg og kontorbygg.

Det er eiendomsutvikler Aspelin Ramm Eiendom AS som sammen med brødrene Furuseth skal bygge og eie sykehuset, mens LHL skal leie lokaler for å drive pasienttilbudene. HENT er hovedentreprenør i prosjektet. Første spadetak tas høsten 2015.

Ambisjonsnivået for bygget er energimerke A, og GKs leveranse inneholder blant annet behovsstyrt ventilasjon og belysning. Deler av sykehuset utstyres med Lindinvent, samme løsning som GK selv benytter i sitt eget kontorbygg på Ryen i Oslo. GK Norge prosjekterer og utfører alle tekniske fag i samarbeid med sine datterselskaper GK Rør og GK Elektro; rør, elektro, ventilasjon, automasjon og kulde.

De samlede investeringene i LHL-sykehuset utgjør NOK 1,4 mrd. I dette inngår tomte- og infrastrukturkostnader og merverdiavgift. Byggestart er planlagt til september 2015 med beregnet overlevering i januar 2018.

Stikkord: