Conpot

Norsk lønn blir lov!

Fra 1. juli skal alle sjåfører som transporterer varer med lastebil (over 3,5 tonn) sikres tariffbestemt minstelønn. Det betyr konkret at norske og utenlandske sjåfører som kjører i Norge skal lønnes i henhold til norsk tariff - kr 158,37 pr time.

Svein Furøy Yrkestrafikkforbundet

Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet er fornøyd med at alle sjåfører som kjører i Norge skal ha tarifflønn

I tillegg til lønn i henhold til norsk tariff, skal sjpføren ha norsk diett under transportoppdrag i Norge.

Dette har stor betydning for utenlandske sjåførers lønns- og arbeidsvilkår, like konkurransevilkår og arbeidsplassene i transportnæringen.

Markering

I samarbeid med Norges Lastebileierforbund vil Yrkestrafikkforbundet markere at tariffavtalen for godstransport allmenngjøres med virkning fra 1. juli. Det skjer 1. juli kl 11.00 på Statens vegvesens kontrollsted på Svinesund.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil være tilstede, sammen med forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet og forbundsleder Per Madsen Norges Lastebileier-Forbund.

Informering

Der vil man informere norske og utenlandske sjåfører om de nye bestemmelsene og dele ut løpesedler på 7 forskjellige språk!

Stikkord: