Conpot
  • Lemminkäinen Anlegg - Foto av Tomas Moss, icu.no

Forsterker Vadsøs drikkevannskilde

Med påfylling av 15 000 kubikkmeter masse skal Lemminkäinen Norge skal forsterke Dam Byvatn utenfor Vadsø. Oppdraget er i gang og skal ferdigstilles juli neste år.

Dam Byvatn ligger kun fem minutter unna Vadsø sentrum. Etter krav fra NVE skal Vadsøs drikkevannskilde forsterkes i henhold til gjeldende forskrifter.

– Vi skal forsterke dammen gjennom å legge på nye masser med skråningsvern ytterst, såkalt plastring, og bygge nytt overløp i betong, sier anleggsleder Vidar Hellås i Lemminkäinen Norge.

Dam Byvatn er en 360 meter lang fyllingsdam med betongkjerne. I tillegg ligger det en mindre, men tilsvarende dam på 100 meters lengde like ved siden av. Begge skal gjennomgå rehabilitering.

– Totalt skal vi tilføre 15 000 kubikkmeter masse. Lemminkäinen har hovedentreprisen, men vil også benytte underentreprenør til grunnarbeidet. Totalt vil vi nok være om lag 16 personer i sving her, sier Hellås.

Prosjektet startet 1. juni, og skal være ferdig i juli neste år. Byggherre er Vadsø Vann og Avløp KF.

Stikkord: