– Vi bruker timeregistrering, prosjektstyring, skjemamoduler med sjekklister og regnskapsprogram i det daglige arbeidet. Dette bidrar kort fortalt til bedre oversikt. Vi kan resultatavlese fremdrift på daglig basis, vi effektiviserer bedriften og forenkler lønnskjøring, forteller Sondre Næss Eidsaune, daglig leder i Tecmo AS.

I Tecmo gir prosjektstyringen en oversikt over oppstart, fremdrift og sluttdato.

– Dette gir en pekepinn på prosjektenes forløp. Men fremdriften endres ofte av byggherren, sier Sondre videre.

Tecmo er et Trondheimsbasert selskap som har spesialisert seg på systeminnredninger. Pr dags dato er de på fem ulike oppdrag med montering av himlinger og ulike lettvegger. Bedriften startet opp i januar 2013, og omsatte første driftsår for 1,7 millioner. Allerede andre driftsår var omsetningen økt til 15 millioner.

Med oppdragsgivere som NCC, Skanska, Reinertsen, Betonmast og Næringsbygg, har de på kort tid blitt vist stor tillitt i markedet.

Tecmo AS er i sluttfasen med montering av himlingsplater i et nybygg i Sluppenvegen i Trondheim.

Unngår papirkaos

Dersom mange ansatte skal føre timer på papir, oppstår det fort papirkaos. Når dette i stedet føres på en app på mobiltelefonen, standardiseres måten dette gjøres på.

– Med timeregistrering på mobil overføres ansvaret over til de ansatte. Alle ansatte tok dette med en gang, alle har smarttelefon, så de var glade for denne overgangen, forteller Sondre.

I Tecmo er det dessuten lagt inn tidsbegrensning for hvor sent ansatte kan føre sine timer. Dette gir forutsigbarhet opp i mot lønnskjøring.

Ikke bare hammer og drill, også timeregistrering

– Hammeren, sagen og drillen er nok fortsatt viktigst på byggeplassen. Men jeg tror elektroniske hjelpemidler som timeregistrering og prosjektstyring etter hvert har blitt en mer og mer naturlig del av arbeidshverdagen, sier Marius Waldum i 24onoff AS.

24onoff en enkel nettside og app for blant annet timeregistrering, som lar deg holde kontroll over hvor ressursene går. Timeregistrering er selskapets mest populære tjeneste. Denne er også tilgjengelig i mobilversjon for å gjøre registrering av timer enklest mulig. 24onoff tilbyr i dag produktene timeregistrering, prosjektstyring, fravær, personalliste, kompetanse og booking.

– Webbaserte verktøy som timeregistrering og prosjektstyring har fått en viktigere rolle i byggebransjen, sier Marius Waldum, daglig leder i 24onoff.

Leave a comment