Conpot

Skjeggestad bru åpner søndag

Nordgående løp på Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand åpner førstkommende søndag.

Samferdselsdepartementet opplyser til NTB at nordgående løp vil bli åpnet for trafikk i begge retninger.

– Jeg er svært fornøyd med at Statens vegvesen har fått utført det nødvendige arbeidet for å kunne åpne nordgående bru for trafikk i begge retninger før fellesferien, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Trygt

Det var 2. februar i år sørgående Skjeggestad bru kollapset. Ifølge en rapport skjedde det på grunn av utfyllings- og planeringsarbeid i området rundt brua.

Brua har siden kollapsen vært stengt, den sørgående delen er blitt sprengt, og det har vært jobbet med å stabilisere og bygge opp brua igjen. Da det sørgående løpet kollapset, ble en av pilarene det nordgående løpet står på, forskjøvet. Nå er det gjort omfattende stabiliseringsarbeid i området, og Statens vegvesen vurderer det som trygt når trafikk settes i gang søndag.

– God jobb

Solvik-Olsen sier også at han mener Statens vegvesen har gjort en svært god jobb med å finne praktiske løsninger underveis, samtidig som de har jobbet med gjenåpning av veien, først med den ene brua som åpner nå, så med full gjenoppbygging av det sørgående bruløpet.

– Også politiet fortjener ros for sitt gode bidrag i å sikre god trafikkutvikling, sier Solvik-Olsen, som også skryter av måten Holmestrand og Re kommuner har taklet situasjonen på, og av trafikantenes tålmodighet. (©NTB)

Stikkord: