1130 TST Tautech
Denne maskinen skal leveres til det svenske fundamenteringsselskapet, Tautech AB

– Vi har skrevet kontrakt på leveranse av en ny Nemek 510 TS. Kunden heter Züblin og kommer fra Tyskland, sier Rune Grindholm, Sales and Marketing Manager i Qmatec Drilling AS.

Maskinen kommer til å operere det meste av tiden i Sverige, men kan også regne med å bli benyttet i andre land i Europa.

Håper på flere bestillinger

Dette er den første riggen som blir levert til dette store tyskeide fundamenteringsselskapet, men selskapet satser på at det med tiden vil komme flere bestillinger.

Qmatec er stolte over å bli valgt som leverandør til Züblin, og ser frem til et langt og godt samarbeide.

Salg også i Sverige

I disse dager holder bedriften på å ferdigstille den største modellen, Nemek 1130 TST.

Denne maskinen skal leveres til det svenske fundamenteringsselskapet, Tautech AB.

Riggen leveres med både knekkebord og borrstøtte, og er forberedt for topphammerboring.

Leave a comment