25 juni skal det gjennomføres en prøvelegging før selve jobben starter opp som nattarbeider 6. juli. Områdesjef i NCC Roads, Andre Waage, opplyser at arbeidet vil ta om lag 3 uker. Rullebanen er vanligvis stengt om natten, men kan bli åpnet for ambulansefly eller lignende. Da vil NCC selvfølgelig avbryte arbeidet.

I forbindelse med asfalteringen vil NCC ha 25 personer i arbeid på flyplassen. I tillegg er en rekke personer involvert i produksjon av asfalten på asfaltfabrikken på Rugsland, transport av asfalt ut til flyplassen og med mannskap på asfaltlaboratoriet som kontrollerer at asfalten har riktig kvalitet.

– Å asfaltere en flyplass er et komplekst prosjekt som stiller meget strenge krav til kvalitet og utførelse. Vi takker Avinor for den tilliten de har vist oss med dette prosjektet, sier Andre Waage.

– Vi takker Avinor for den tilliten de har vist oss med dette prosjektet, sier Andre Waage

Kontrakten med Avinor ble nylig signert.

Leave a comment