Conpot

Regjeringen satser på økt bruk av tilstandsrapport ved boligsalg

Regjeringen la sist mandag fram sin «Strategi for boligmarkedet». Økt bruk av tilstandsrapporter ved boligsalg er ett av hovedpunktene i strategien.

– Vi er mange aktører som har arbeidet lenge for tryggere bolighandler med færre konflikter. Finansministeren fortjener ros for at regjeringen i strategien fastslår at tilstandsrapporter kan gjøre bolighandel tryggere, redusere antallet konflikter og bidra til at boligkjøpere tar bedre valg, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund (NTF).

Tempo og presset i budrundene har bekymret mange politikere som er redde for at vi beveger oss i retning av en prisboble.

– En grundig vurdering av boligens tilstand i form av en boligsalgsrapport fra en kvalifisert takstmann kan kompensere noe for temperaturen i de verste budrundene. Sikrere informasjon gir riktigere pris, påpeker Huser.

Finansministeren sier at hun vil vurdere nye reguleringer dersom bruken av rapporter i markedet ikke øker med dagens regelverk, og inviterer bransjen til dialog.

– Norges Takseringsforbund setter pris på at regjeringen har seriøse ambisjoner om å redusere konfliktnivået i boligmarkedet. Vi vil i fortsettelsen bidra aktivt med faglige innspill på vegne av bransjen, avslutter Huser.

Stikkord: