Conpot

Veidekke bygger i Malmö

Veidekke Entreprenad har fått i oppdrag av NIAM AB å bygge om en kontorbygning i Malmö sentrum. 12.000 kvadratmeter skal moderniseres og rustes opp, og skal etter ombyggingen bli sertifisert som Miljöbyggnad Silver.

I januar 2013 fikk Veidekke oppdraget med å bygge om det første trinnet av kontorkvarteret Nora, og nå er det andre del som står for tur. Også her skal det bygges om til moderne og fleksible arbeidsplasser i åpent landskap med en atriumsløsning der glasstak skal sørge for godt lys i kontorlokalene.

– NIAM er et ledende eiendomsselskap i Norden som tilbyr lokaler med høy kvalitet. Derfor er det viktig at våre leverandørene lever opp til våre høye krav på kvalitet, kostnadseffektivitet og profesjonalitet. At Veidekke får ny tillit er et resultat av at de lever opp til våre forventninger, sier Hans Lisserkers, som er leder av NIAMs prosjektutvikling.

Samarbeidspartnere i tillegg til byggherre NIAM er Horisont Arkitekter og Allegro Projekt. Oppdraget gjennomføres som et samspillsprosjekt mellom Veidekke, byggherre og involverte installatører.

Rivningsarbeidene ble satt i gang i april, og første innflytting i de nye lokale er planlagt høsten 2016

Oppdraget er verdt 116 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Stikkord: