Conpot

Arka AS kjøper seg inn i Nor Slep AS

Familien Spartveit har solgt 50% av Nor Slep AS til Arka AS. Arka er et heleid datterselskap av Strømberg Gruppen AS.

Nor Slep er en av Norges ledende leverandører til transport og anleggsbransjen. Produktporteføljen består av alle typer påbygg til lastebil og tilhengere over 10 tonn med anerkjente merkenavn som Nor Slep, Damm, Gullkant dumper, Langendorf, Rojo og Fliegl. Nor Slep AS ble etablert i 1983 av Per Åge Spartveit. Selskapet har i tillegg til engineering og spesialproduksjon i Sandefjord en omfattende serieproduksjon ved moderne fabrikker i Tyskland, Polen og Spania.

Arka ble grunnlagt i 1912. I dag foregår produksjonen av egenkonstruerte påbygg for lastebiler i Os ved Bergen. Her er det også egen hydraulisk avdeling for lastebilkraner. Selskapet er også importør av Effer kraner.

Strømberg Gruppen har hovedkontor i Bergen og kjernevirksomheten består i eiendomsutvikling, salg av lastebiler (Trucknor) og busser, produksjon og salg av lastebilpåbygg, samt transport-relatert utstyr og handelsvarer. I tillegg kommer shipping og investering innen ulike verdipapirer.

Påbyggeravdelingen i konsernet består av Arka, Rolands, ØMI, og nå også Nor Slep. Konsernets påbyggergruppe forventes å ha en omsetning i overkant av 300 MNOK i 2015.

Ved at Nor Slep nå inngår i Strømberg Gruppen vil dette styrke selskapene sin markedsprofil samtidig som produktporteføljene på tvers av gruppens selskaper vil tilbys i markedet. Samtidig som produktutvikling og kundenærhet vil styrkes. Det vil også bidra til at sluttkunden vil kunne dra fordelene med «one stop shop».

Aksjekjøpet vil ikke medføre noen strukturelle endringer i Nor Slep AS og firmaet sin daglige leder fortsetter som før.

????????????????????????????????????

Stikkord: