Conpot
  • Wacker Neuson_DPU 6555_action 1

Nye vibrasjonsplater fra Wacker Neuson

Med ny styrehendel for vibrasjonsplater i vektklassen 300 – 800 kg får en vibrasjonsverdier langt under utløsningsverdien på 2,5 m/s². Da kan man jobbe med maskinen i henhold til retningslinjene til yrkesorganisasjonene uten tidsmessig begrensning

Allerede før den optiske forandringen av formen – firkantet i stedet for rund – er det viktigste kjennetegnet til styrehendelen et nytt demperkonsept.

Wacker Neuson_DPU 5545_studio 2Dermed lykkes det Wacker Neuson å senke vibrasjonsverdiene når det gjelder vibrasjon hånd-arm til en verdi som gjør det mulig for operatøren å jobbe uten tidsmessig begrensning. Da verdiene ikke bare ligger under grenseverdien (5 m/s²), men også langt under utløsningsverdien (2,5 m/s²), sparer driftslederen dessuten inn det lovbestemte foreskrevne forbruket til dokumentasjon og undervisning av medarbeiderne.

De dieseldrevne vibrasjonsplatene DPU 4545, DPU 5545 og DPU 6555 oppnår verdier på under 1,5 m/s²; DPU 4045 ligger ved kun 1,2 m/s².

Oliver Kolmar, produktleder for reverserbar vibrasjonsplater, forklarer:

– Det var viktig for oss å finne en optimal balanse mellom god manøvreringsevne og tilstrekkelig vibrasjonsdemping i styrehendel på denne nye maskingenerasjonen. For å beregne det komplekse svingningsforholdet til maskinen brukte vi allerede i konstruksjonsprosessen datastøttede Datastøttede simuleringer som hjalp oss til å hurtig oppnå et bra resultat. De nye vibrasjonsplatene kan føres presist og enkelt og oppfyller samtidig en høy betjeningskomfort på grunnlag av de lave vibrasjonene hånd-arm.

Samme ytelse – mer komfort

Wacker Neuson har hatt muligheten til ytterligere å forbedre kjørehåndtaket. Dermed disponerer gasshendelen nå over en egen, lett valgbar tomgangsposisjon, som forhindrer en utilsiktet stans av motoren. Gassvaieren er nå lagt på innsiden av styrehendelen.

Dermed er gasswiren bedre beskyttet mot skadet under transport og løft på byggeplassen. Mer stabilitet ved transport tilbyr dessuten den nye, mer robuste transportlåsen av styrehendelen som ble tatt i bruk fra DPU 100-70Les for alle vibrasjonsplater fra 300 kg.

Endringene på den nye maskingenerasjonen gjelder kun styrehendelen. Over- og undermassen og dermed maskinytelsen forblir uforandret.

Med innføringen av den nye styrehendelen tilbyr Wacker Neuson nå hele produktserien av reverserbare vibrasjonsplater (140 – 800 kg / 25 – 100 kN) med en ubegrenset betjeningsvariget, dvs. med svingningsverdier som ligger under utløsningsverdien på 2,5 m/s², hhv. ved 30 kN-maskiner under eksposisjonsgrenseverdien på 5 m/s² (tillatt arbeidstid: 8 timer pr. dag).

Wacker Neuson_DPU 5545_studio 1

Stikkord: