Conpot

Skanska skal utvikle Skien videregående skole

Skanska Norge har signert kontrakt med Telemark Fylkeskommune om utviklingen av nye Skien videregående skole. Prosjektet blir et foregangsprosjekt i arbeidet mot sosial dumping.

Skanska kom ut med klart best score da fylkeskommunen evaluerte tilbud om utvikling og gjennomføring av den nye skolen. Nå har selskapet signert kontrakt om utvikling av prosjektet.

– Skanskas verdier åpenhet, ydmykhet og helhetstenkning har vært et fundament for oss og våre samarbeidspartnere, blant annet Link Arkitektur og Multifag, i konkurranseprosessen, og vi setter stor pris på tilliten Telemark Fylkeskommune viser oss ved å tildele oss kontrakten, sier Even Larsen, sjef for Skanskas distriktskontor i Porsgrunn.

Strenge anbudskrav

Telemark fylkeskommune har valgt «Lyngdalsmodellen» for prosjektering og anskaffelse av den nye videregående skolen i Skien. Modellen innebærer utstrakt bruk av samspill, der leverandøren kan drifte bygget for en avtalt periode, og det offentlige selv sørger for finansiering. Fylkeskommunen har også besluttet at byggingen av skolen skal bli et foregangsprosjekt ved at utbyggerne forplikter seg mot sosial dumping. Både entreprenør og underentreprenører forplikter seg til å bruke lærlinger og praksisplasser når oppdraget utføres.

Skatteetaten følger prosjektet

Skatteetaten går inn i byggeprosjektet med sin A-krimsatsing, som jobber mot arbeidsmarkedskriminalitet.

– Arbeidsmarkedskriminalitet ødelegger for seriøse aktører, og store samfunnsverdier går tapt som følge av at kriminelle aktører opptrer i en ellers flott bransje. Telemark Fylkeskommunes tydelige standard setter vi pris på, det betyr mye for oss og for bransjen, sier Jeanette Sandstad, advokat i Skanska.

Ferdig i 2018

Byggingen av skolen starter om ett år. Året som kommer skal benyttes til planlegging og prosjektering, i nært samarbeid mellom entreprenør og skoleeier, Skien kommune, og med bred medvirkning av brukergrupper.

– Vi er glad for å få komme inn med vår kompetanse i prosjektets tidligfase, slik at vi kan påvirke og optimalisere både kostnad og kvalitet, sier Odd Arve Fuglem, konserndirektør i Skanska Norge.

Ny Skien videregående skole skal stå klar til skolestart i august 2018, og vil romme 1050 elver og 160 ansatte. Allerede nå legges det opp til et nært samarbeid med de aktuelle fagmiljøene som er lokalisert på Klosterøya i Skien i dag.

Stikkord: