Conpot

To vinnere av Statens byggeskikkpris 2015

Statens byggeskikkpris ble i år tildelt Stormen i Bodø og Torshovdalen i Oslo. De to byggene er et kulturhus og et boligprosjekt.

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Per-Willy Amundsen delte ut prisen til Bodø kommune, DRDH Architects og Dark Arkitekter AS for Stormen, og Backe Prosjekt, Mallin Eiendom, Lund Hagem Arkitekter og Blå Landskapsarkitekter AS for Torshovdalen.

Juryens begrunnelse om Stormen

Biblioteket og konserthuset Stormen er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk på høyt internasjonalt nivå. De to bygningene følger opp eksisterende gatestruktur og spiller sammen med øvrig bebyggelse og landskap på en måte som beriker hele sentrum av Bodø. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk.

Juryens begrunnelse om Torshovdalen

Torshovdalen er et boligprosjekt som overbeviser med sine boligkvaliteter. Boligprosjektet kan skilte med god kombinasjon av utsikt, gode solforhold, nærhet til park, et godt byplangrep, arkitektur av høy klasse og stor variasjon av boligstørrelser som gjør det attraktivt for mennesker i ulike livsfaser å skaffe seg bolig her. Arkitekt og byggherre har sammen satset på kvalitet og skapt et inspirerende forbilde for god byggeskikk.

Boligprosjektet har en unik nærhet til offentlig kommunikasjon og representerer en framtidsrettet byutvikling, kjennetegnet av høy utnyttelse, stort antall boliger, lokal service og nærhet til T-banen. Dette bidrar positivt til at folk kan leve miljøvennlig uten å bruke bilen i hverdagen.

Høyt nivå

Årets nominerte til Statens byggeskikkpris har virkelig satt juryen på prøve. De seks prosjektene som gikk videre til nominasjonsrunden holdt svært høyt nivå. Juryleder Anne Enger understreker at årets seks nominerte prosjekter er gode forbilder, hver på sin måte.

Statens Byggeskikkpris er en hederspris for bygninger med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Alle ovennevnte kriterier må være imøtekommet i prosjekter som vurderes for prisen.

Det ble i år sendt inn 76 forslag til bygg. Hedrende omtale gikk til Høgskolen i Bergen. Etter prisutdelingen åpnet statssekretær Amundsen årets digitale bildeutstilling på www.statensbyggeskikkpris.no.

Stikkord: