Conpot

Database skal sikre bygging på trygg grunn

Alle vil ha huset sitt på trygg grunn. Statsbygg bidrar til den første databasen som gir en enkel og gratis oversikt over hva som skjuler seg under bakken. Samfunnet sparer 16 millioner kroner årlig på tiltaket, ifølge en ny rapport.

Den nasjonale databasen for grunnundersøkelser, NADAG, er gode nyheter for alle som er på jakt etter data fra grunnundersøkelser. Klikk og finn ut hvilken type løsmasse, som kvikkleire, leire eller sand, som befinner seg under terrenget. Portalen gir også informasjon om fjelldybder og grunnvannsstand. Dette kan avdekke problemer på tomtene og finne løsninger for å sikre solide bygg.

Enklere hverdag

– Slike digitale tjenester vil gjøre hverdagen enklere for mange. Regjeringen ønsker at offentlige data skal være tilgjengelig for alle. Derfor er det bra at Statsbygg deler de enorme mengdene informasjonen i grunnundersøkelser, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Når alarmen går

Statsbygg skal nå dele data fra undersøkelser som gir informasjon om grunnforholdene og geotekniske egenskaper av løsmasser.

– Dette er viktig informasjon for å hindre at det bygges på farlig grunn og for raskt å sette inn riktige tiltak i forbindelse med ulykker, sier administrerende direktør Harald V Nikolaisen i Statsbygg.

Dyre data

Over hele landet bores det hull etter hull i bakken for å kartlegge grunnforholdene. Det finnes enorme mengder verdifulle data, men gjerne godt skjult i arkivskap i forskjellige offentlige etater. Dermed er det lett å gi opp og heller bestille nye grunnundersøkelser som koster fra noen hundre tusen til over en million kroner.

Databasen er også samfunnsøkonomisk meget lønnsom, slår Vista Analyse fast i en ny rapport. Analysebyrået regner ut at NADAG har en kostnad på 2,5 millioner kroner årlig. Men innsparingen ligger på 16 millioner kroner i året.

Vær så god!

– Statsbygg har allerede digitalisert et halvt århundre med grunnundersøkelser. Det omfatter 3.500 rapporter fra 700 eiendommer. Vi legger nå ut alle disse dataene ut på NADAGs nettside, og blir den første landsdekkende bidragsyteren til den nasjonale portalen, sier Statsbygg-sjefen.

Stikkord: