Conpot

Skremmende av NHO

Allerede før allmenngjøringen av tariffavtalen for godstransport iverksettes, jobber NHO med å fortelle norske innkjøpere at de kan omgå EUs utstasjoneringsdirektiv ved å bestille transportoppdrag fra utlandet. YTF reagerer sterkt på dette.

Svein Furøy Yrkestrafikkforbundet

– NHO ser åpenbart en oppgave i å fortelle norske bestillere at de kan bestille oppdrag fra utlandet. Det er ganske begredelig, sier Furøy.

– Ennå før allmenngjøringen av tariffavtalen for godstransport har trådt i kraft, forsøker NHO logistikk og transport å underminere ordningen. Og hva verre er: NHO ser åpenbart en oppgave i å fortelle norske bestillere at de kan omgå EUs utstasjoneringsdirektiv ved å bestille oppdrag fra utlandet. Det er ganske begredelig, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

Furøy reagerer kraftig på at direktør Erling Sæther i NHO logistikk og transport finner tiden inne til å ytre sin bekymring over at allmenngjøringen av godstransportavtalen vil ”virke mot sin hensikt” og at ”siste rest” av internasjonal transport vil forsvinne ut av landet.

Har motarbeidet ordningen

– Det er vel kjent at NHO logistikk og transport har motarbeidet allmenngjøringen. NHO tapte i Tariffnemnda. Men vi kunne i det minste vente NHO har såpass respekt for en ordning som ikke har trådt i kraft ennå, at de anmodet sine medlemmer om å akseptere den beslutning som er fattet, heller enn å anbefale dem å omgå den! sier Furøy.

Skal sikre minstelønn

Han minner om at hensikten med allmenngjøringsordningen er å sikre utenlandske sjåfører tariffert minstelønn (158 kr pr time) når de kjører i Norge. Også internasjonal transport med oppdragsgiver i Norge, omfattes av allmenngjøringsordningen.

Furøy ber derfor om at Arbeidstilsynet, som skal håndheve allmenngjøringsforskriften, er på vakt motomgåelser.

Stikkord: