Conpot

Skjeggestad bru må jekkes opp før den kan åpnes

Den nordgående delen av Skjeggestad bru åpnes igjen til fellesferien, håper Statens vegvesen. Men først må den løftes opp med spesialbygde jekker.

Etter at den sørgående delen knakk sammen da et leirras forskjøv en av pilarene brua står på, ble en gruppe fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) satt til å finne ut av årsaken til skredet.

Løsningen kommer når NVE fredag ettermiddag legger fram sin utredning.

– Vi tror ikke at utredningen kommer til å ha noe si for når brua åpnes for trafikk. Målet er fortsatt at nordgående løp skal være åpnet igjen til fellesferien, sier avdelingsdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen til NTB.

Før biler igjen får kjøre over brua på E18 ved Holmestrand må brubanen løftes opp av spesialbygde jekker på 500 tonn. Brua har vært stengt siden kollapsen i februar.

– To av søylene har bevegd seg i raset og blitt deformert. Jekkene må settes mellom brupilaren og selve brubanen for å skifte ut brulagre, sier prosjektleder for gjenoppbyggingen, Arvid Veseth, til NTB.

– Alt dette må skje før trafikken kan gå igjen. Målet er at alt er klart til fellesferien. Så langt er vi i rute, sier han. (©NTB)

Fakta om Skjeggestad bru

  • Skjeggestad bru på E18 i Vestfold ble tatt i bruk i 2001.
  • Brua ble bygd i forbindelse med E18 Gutu – Hellandprosjektet.
  • Er 230 meter lang med ett løp i hver retning.
  • Er en såkalt kassebru i spennbetong, en svært vanlig brutype.
  • Mandag 2. februar brøt bruløpet i sørgående retning sammen da grunnen rundt brufundamentet skled ut. Ingen kom til skade.
  • 21. februar ble en stor del av det sørgående løpet sprengt. 23. mars ble ytterligere 70 meter sprengt.
  • Norske bruer inspiseres hvert femte år. Skjeggestad bru ble inspisert 1. juli 2011. Neste hovedinspeksjon var planlagt i 2016.
  • Statens vegvesen jobber mot at nordgående løp kan åpnes igjen til fellesferien.

(Kilder: Statens vegvesen, NTB) (©NTB)

Stikkord: