Conpot

Fullt fokus på nye Powerhouse-prosjekter

Powerhouse-samarbeidet samlet nylig rundt 50 nøkkelpersoner for å diskutere erfaringer og hvordan man sammen kan utvikle flere Powerhouse plusshus i årene som kommer. Flere nye prosjekter er underveis både i Norge og utlandet.

Siden Powerhouse Kjørbo sto ferdig for over et år siden, har i underkant av 2000 personer fått omvisning på bygget. Dette, kombinert med omfattende eksponering i både norske og internasjonale medier, har resultert i at samarbeidet nå har mer enn ti potensielle prosjekter i pipelinen – av både nasjonal og internasjonal karakter.

-Tiden er inne for å utvikle Powerhouse-samarbeidet videre, og mitt mål som leder for samarbeidet er å bidra til entusiasme og engasjement og dermed skape nye muligheter og nye prosjekter, sier Kim Robert Lisø, leder for Powerhouse.

Samlet på Powerhouse Kjørbo

Et faglig seminar kombinert med en sosial samling gikk av stabelen på Powerhouse Kjørbo 9. juni. Til stede var både de som har deltatt i utviklingen av Powerhouse Kjørbo, og de som fremover vil bidra til realiseringen av nye Powerhouse-plusshus. Kontorbygget på Kjørbo, som er et rehabilitert kontorbygg fra 1980-årene, ble innviet våren 2014 og er Powerhouse-samarbeidets første ferdige prosjekt.

Med Powerhouse Kjørbo, der et vanlig kontorbygg er rehabilitert til å bli et energipositivt bygg, har Powerhouse-samarbeidet vist at det er mulig å bygge energipositive bygg ikke bare i varmere strøk, men også i kaldere klima slik som i Norge.

Som først ut i Norge, ble det ferdige kontorbygget i januar tildelt klassifiseringen BREEAM-NOR Outstanding. Dette er den høyeste miljøklassifisering man kan få her til lands. Nå står realiseringen av et energipositivt nybygg på Brattørkaia i Trondheim for tur.

Powerhouse er et samarbeid som har som mål å utvikle og realisere bygg som produserer mer energi enn de bruker over livsløpet. Samarbeidet ble dannet for å utvikle spisskompetanse innen planlegging, utforming og utførelse av et ambisiøst og bærekraftig plusshus-konsept, og norsk næringsliv har gjennom dette samarbeidet bygget opp en bred kompetanse rundt slike bygg. Powerhouse-samarbeidet er inne i sitt femte år etter at det ble etablert på Zerokonferansen i 2010.

Stikkord: