Conpot

Stortinget sier nei til obligatorisk bombrikke

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sikrer flertall mot å gjøre det obligatorisk å ha bombrikke i kjøretøy som veier mer enn 3.500 tonn.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF ønsker en slik ordning for å spare kostnader ved innkreving av bompenger, men har altså ikke flertallet med seg. Det er klart etter at transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget tirsdag avga innstilling om regjeringens veireform.

Regjeringspartiene og Venstre erkjenner at brikker i alle kjøretøy ville ha gjort innkrevingen mer effektiv, men framholder at en slik regel vil være til ulempe for dem som sjelden eller aldri kjører gjennom en bomstasjon.

Veireformens hoveddeler ser ellers ut til å gå igjennom Stortinget med støtte fra begge regjeringens samarbeidspartier. Dette gjelder blant annet opprettelse av et veiselskap, rammeverk for offentlig-privat samarbeid samt reduksjon i antallet bompengeselskap. (©NTB)

Stikkord: