Conpot
  • Dyrskun anlegg

Latour kjøper seg inn i Steelwrist

Latour har kjøpt 18 % av aksjene i Steelwrist sitt morselskap. Formålet med investeringen er å bygge en industrigruppe innen områdene hurtigfester, tiltrotatorer, elektronikk og redskaper og gravemaskiner og andre redskapsbærere.

Investment AB Latour er et investeringsselskap som eier flere selskaper og er deleier i andre. I hovedsak fokuserer selskapet på produkter som forventes å ha stort internasjonalt potensial og vekstpotensial.

– Det er svært gledelig at Latour blir deleier i Steelwrist. Latour sitt langsiktige investeringsperspektiv betyr mye for konsernets videre utvikling, og vi kan nå mer aktivt begynne å jobbe med ekspansjonsalternativer, både geografisk og produktmessig. Målet er å videreutvikle den konkurransekraftige posisjonen vi allerede har på hjemmemarkedet, også internasjonalt, sier Stefan Stockhaus, daglig leder i Steelwrist.

Stort potensial internasjonalt

– I dag har mer enn 90 % av alla nye gravemaskiner som selges i Sverige en tiltrotator. Til sammenligning er dette tallet nede i under 5 % i store markeder som Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Vi ser derfor med stor tro på vekstpotensialet i Steelwrist og kommer til å arbeide aktivt sammen med øvrige eiere for å styre selskapets posisjon som den raskest voksende produsenten av tiltrotatorer i verden, forteller Björn Lenander, daglig leder i Latour Industries AB.

Stikkord: