Conpot

K. Nordang bygger lefsebakeri på Stranda

For 34,5 MNOK eks. mva. bygger Peab – K. Nordang nytt lefsebakeri på Stranda for Orkla Foods Norge.

Bygget oppføres i tilknytning til Orkla Foods eksisterende bygningsmasse på industriområdet Svemorka på Stranda. Nybygget har et bruttoareal på 2574 m2, og blir oppført med prefabrikkerte betongelementer. Elementene monteres av Peab – K. Nordangs egne medarbeidere.

Bruker erfaringer

− Vi er svært fornøyd med at vi får tillit til å utføre nok et oppdrag for Orkla Foods Norge. Kunden har mange industribygg i K. Nordangs hjemkommune Stranda, og vi har vært involvert i byggingen av dem alle. Logistikken på byggeplassen er en utfordring, da det er full produksjon i tilstøtende bygg. Men vi bruker erfaring fra tidligere prosjekter, så det løser vi på en god måte, sier distriktssjef Olav Årvik i Peab – K. Nordang.

Kontrakten er en totalentreprise med en ramme på 34,5 MNOK eks. mva etter Åpen bok-prinsippet. Det fysiske arbeidet på byggeplassen startet i januar 2015, og hele bygget skal overleveres i august 2015.

Bygget Grandiosa-fabrikken for 34 år siden

Orkla Foods Norge ble dannet i 2013 gjennom en fusjon av Stabburet og Rieber & Søn. Stabburet har lange tradisjoner på Stranda, og distriktssjef Olav Årvik kjenner kunden godt. Hans første arbeidsoppgave for K. Nordang for 34 år siden var for nettopp Stabburet. Oppdraget var å rehabilitere et bygg som skulle bli produksjonslokaler for et helt nytt produkt – Pizza Grandiosa.

I dag, mer enn 420 millioner pizzaer senere, utvider Orkla Foods Norge produksjonsanlegget på Stranda, med et helt nytt lefsebakeri.

− Det har hatt stor betydning for Stranda kommune og næringslivet her at Stabburet og senere Orkla Foods Norge satser lokalt, og bruker lokale leverandører, sier Olav Årvik.

Stikkord: