Conpot

Oppgraderer godsterminal i Drammen

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Jernbaneverket å oppgradere godsterminalen på Holmen i Drammen. Kontrakten er en utførelsesentreprise som er verdt 105 millioner kroner ekskl. mva.

På Holmen godsterminal i Drammen kommer majoriteten av importerte biler til landet, og sammen med annet gods på terminalen gir dette betydelig trafikk. Samtidig har togtrafikken på strekningen Drammen – Asker økt vesentlig de siste årene. Derfor er det nødvendig med en oppgradering av terminalen for at trafikken ikke skal sperre hovedsporet og samtidig sikre effektiv håndtering av gods.

Oppdraget Veidekke har fått innebærer blant annet å sanere gamle spor, legge ca 2,6 kilometer nye spor, bygge en jernbanebro og utføre grunn- og betongarbeider samt elektroarbeider. Arbeidet setter i gang i disse dager og skal være ferdig til mars 2016.

Stikkord: