Conpot

Boligprisene falt i mai

Boligprisene tok en overraskende vending nedover i mai. I Stavanger-regionen har oljenedturen nå slått inn for fullt i boligmarkedet.

Boligprisene falt med 0,3 prosent i mai, viser tall fra Eiendom Norge.

– En slik nedgang i mai er ikke vanlig. De siste ti årene er det kun 2008 som også har en nedgang i mai, og 2008 var et veldig spesielt år, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisnivået i mai uendret fra april. Prisene var 7,5 prosent høyere i mai i år enn i samme måned i fjor.

Dreyer tror prisutviklingen vil bli «moderat» utover høsten. Det vil etter alt å dømme bety røde tall i flere av høstmånedene.

– Det mest sannsynlige, slik jeg ser det, er at vi vil få en ganske flat utvikling og en liten nedgang når vi summerer herfra og ut, sier han.

Tviler på korreksjon

Dreyer understreker at Eiendom Norge holder fast ved sin prognose. Forventningen er at prisnivået i snitt vil ligge 4– 6 prosent høyere i 2015 enn året i forveien. Men også psykologiske faktorer spiller inn, vedgår han.

– For eksempel høsten 2013 så vi et veldig raskt skifte i mentaliteten som gjorde at vi fikk et prisfall i mange regioner, sier han.

En større korreksjon mener han likevel er usannsynlig på nasjonalt nivå.

– Det er rett og slett ikke boliger nok i markedet til å møte den etterspørselen som ligger der. Da må det skje noe vesentlig i norsk økonomi som forverrer situasjonen og gjør boligkjøperne mer avventende.

Oljebrems

Situasjonen i Stavanger-regionen vekker derimot større bekymring hos Eiendom Norge-sjefen. Det er allerede store regionale forskjeller i boligmarkedene, og disse vil trolig bare forsterke seg utover året, mener Dreyer.

– Jeg tror Stavanger-regionen kommer til å få en periode nå der prisene går nedover. Jeg tror ikke det samme vil skje i Oslo. I Oslo er det ikke nok boliger i markedet til å møte etterspørselen, sier han.

Situasjonen i Stavanger-regionen er utfordrende, fastslår Dreyer. Han påpeker at det har vært høy boligbygging i regionen de siste årene, samtidig som arbeidsmarkedet i dag er langt mer krevende i denne regionen enn i mange andre deler av landet.

– Oljebremsen har slått inn, sier Dreyer.

I mai falt boligprisene med 1,2 prosent i Stavanger og 1,1 prosent i Sandnes.

– Det er mange boligselgere som kjenner på at de ikke får den prisen de hadde forventet.

Må justere forventningene

Dreyer mener boligselgere i Stavanger nå må justere forventningene.

– I perioder som dette, der boligmarkedet er tungt, er det mange selgere som bruker tid på å akseptere at den prisen de kunne ha fått for en tid tilbake, ikke lenger er mulig å få. De tar ikke situasjonen ordentlig inn over seg, sier Dreyer.

– Jeg tror mange boligselgere i Stavanger nå kommer til å innse at prisnivået er lavere, og kommer til å akseptere lavere bud enn de ville gjort for bare to– tre måneder siden, spår han. (©NTB)

Stikkord: