Conpot

Veidekke sparker i gang årets HMS-uke

- Det er ikke akseptabelt at noen skader seg på jobb for Veidekke. Av og til kan det arbeidet vi utfører være farlig, og alle har vi et ansvar for egen og kollegers sikkerhet, sier konsernsjef Arne Giske ved oppstarten av årets HMS-uke.

8853187399_48946dbe30_z

– Det er ingenting som er viktigere enn at alle som jobber i eller for Veidekke, kommer trygt hjem fra arbeid hver eneste dag, fastslår konsernsjef Giske

– I vår bransje opplever vi dessverre altfor ofte alvorlige ulykker, og de skjer også i Veidekke. Slik kan vi ikke ha det, for det er ingenting som er viktigere enn at alle som jobber i eller for Veidekke, kommer trygt hjem fra arbeid hver eneste dag. Derfor har alle en plikt til å si stopp hvis noen utsetter seg eller andre for uakseptabel risiko. De har min fullmakt til å stanse produksjonen og alltid sette sikkerheten først – uansett om det kan få konsekvenser for planlagt framdrift eller økonomi, fastslår konsernsjef Giske.

Ønsker en solid risikoforståelse

– Skal vi få ned skadeantallet, må vi ha en solid risikoforståelse i hele vår organisasjon. Vi ledere skal være tydelige og etterspørre HMS-tiltak. De som planlegger og prosjek­terer, skal eliminere sikkerhetsrisikoer så tidlig som mulig. De som jobber i produksjonen, må hver dag forsikre seg om at jobben kan gjennomføres sikkert, fortsetter Giske.

For femte gang

Dette er femte året Veidekke arrangerer HMS-uke. I løpet av uken gjennomføres det en rekke tiltak rundt på alle prosjekter og kontorer i Norge, Sverige og Danmark. – Det viktigste er selvsagt det daglige HMS-arbeidet som gjøres i produksjonen. Men vi tror også at involvering av medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere i HMS-uken bidrar til å redusere antall skader og alvorlige hendelser og til å øke risikoforståelsen, avslutter Giske.

Stikkord: