Conpot
 • Spesialproduksjon gravemaskin på båt

Innovasjon og tilpasninger til vanns, i tunnel, og på skinner

Stadig oftere trilles eller beltes ombygde, unike maskiner ut fra Nasta Spesialproduksjon sine lokaler i Larvik. Kundene setter stor pris på å få maskiner skreddersydd til behovet sitt

Fakta om Nastas avdeling for spesialproduksjon

Avdelingen, som ledes av Jan Ivar Ibsen, disponerer over følgende:

 • AutoCad og Inventor 3D tegne og stressanalyseprogram
 • Sertifisert sveisekoordinator.
 • CNC styrt brennermaskin m/plasma og gass.
 • 2 stk. mobile linjebor.
 • 100 tonn hydraulisk presse.
 • Sveisetilhenger m/7 kVA aggregat.
 • 650m3 sveiseverksted, 15 tonn traverskran.
 • 7×17 meter lakkhall.

Per i dag er det 16 mann som kun jobber med spesialproduksjon og skreddersøm hos Nasta AS.

Gjennom å selge, konstruere og produsere alt på ett og samme sted, får kundene raske svar og sikre løsninger. Produksjonen er 100 % norsk, og kunden har enkel tilgang til å følge med underveis. Ofte følger kundene prosessen, og sikrer på den måten at maskinene blir nøyaktig slik de ønsker.

Enten man måtte ha behov for en maskin til vanns, i tunnel eller på skinner, eller helt andre formål, så skal man kunne få skreddersydd maskinen slik at den dekker behovene.

Båtmaskinen

Aasen Shipping fra Osterhamn i Hordaland har hatt Hitachimaskiner på sine skip siden tidlig 2000-tall. Nylig ble en 90-tonner, Hitachi ZX870LCH-5, montert på Aastun, et av fartøyene deres. Like etter fikk søsterskipet Aasfjord en nærmest identisk gravemaskin montert.

Det krever mye arbeid å bygge om en vanlig beltegraver til en båtgravemaskin som skal fungere optimalt i sitt spesielle arbeid. Maskinene til Aasen Shipping har spesialbygd graveutstyr med bomlengde 12 meter, samt gåsenebbstikke på 8 meter. De er konstruert for å kunne losse i en hopper som er 15 meter inn på land. Som følge av nødvendig rekkevidde er maskinene utstyrt med 4 tonn ekstra motvekt. Maskinene har clamshell, som minsker belastningen på travers og båt.

Førerhuset er bygd 1,5 meter opp og frem. Ved å løfte hytta gis føreren bedre oversikt over kaia og lasterommet i skipet.

I tillegg er det montert veltebrikker, og maskinen er satt fast i “seafasting”. Før båten setter kurs mot havet utføres krengeprøver for å kontrollere stabiliteten etter at den 90 tonns tunge graveren er montert.

Ombygging til båtmaskin tar i snitt cirka 1000 arbeidstimer. Bare det å flytte hytta medfører forlenging og skjøting av 20 hydrauliske slanger og 150 ledninger. Avdelingen i Larvik har totalt levert 50 spesialbygde båtmaskiner, dvs. en lengre erfaring enn de fleste på dette feltet.

Tunnelmaskiner

Nasta Spesialproduksjon har nylig ferdigstilt 2 tunnelrensk med Hitachi ZX290LC serie 5 som basemaskiner. Maskinene ble levert til kunde sist vinter.

Maskinene er konstruert med snudd stikke for å optimalisere piggeegenskapene i tunnel. 2013-07-08 04.06.18

Nasta har tidligere levert mange piggemaskiner til gruvedrift, og erfaringen ble i stor grad utnyttet i leveransen.

Disse maskinene er utstyrt med:

 • MSB 520 tunnelhammer spesialbygd for tunnelrensk.
 • Direkteinnfestet hammerbrakett.
 • Innretning for å kunne bruke stikke så vel snudd som normal vei (stikkesylinder flyttes og stikke snus).
 • Steinavviser og gummibeskyttelse.
 • Hytteløft med tilt, hydraulisk lås av løft ved kun bruk av tilt.
 • Beskyttelsesbur.
 • Vanntrommel.
 • Luftkompressor.
 • Helfrontrute med parallell vinduspusser.
 • Varmeveksler/ oljekjøler.
 • Oljefiltreringsenhet (Purifiner).
 • Diesel hurtigfylling (Quick Fill).
 • Semi-automatisk brannslukkingssystem.
 • Hjelpestartkontakt.
 • 2-kammede belteplater.
 • Ekstra stikke på 5 meter.

Jernbanemaskinen

Da Oslo Sporveier utlyste anbudskonkurranse sist høst var det Hitachi og Nasta som fikk tilslaget. Maskinen er bygd med jernbaneunderstell for å kunne gå på både sporvei, tradisjonelle jernbaneskinner, og i annet terreng.

Oslo Sporveier ønsket en maskin med stor fleksibilitet. De ville ha fast bomrotinnfesting, kombinert med todelt bom. Dette er ingen standardløsning på maskiner i denne størrelsen, og den ble derfor ombygd hos Nasta.

Oslo Sporveier har samme sikkerhetskrav på maskiner som skal ferdes på T-bane, trikketraseer og øvrig jernbane. Det betyr at maskinen skulle utstyres med SIFA, som i utgangspunktet er et stykke over myndighetskravet på sporveier. SIFA-systemet er i prinsippet det samme som lokførere bruker i togene. Hvert 20. sekund gir systemet lys og lydsignal som føreren må kvittere på. Hvis ikke stopper maskinen.

I tillegg er det høyde- og svingbegrensinger som kan aktiveres på maskinen. For å kunne rulle på skinnegangen er det også montert jernbaneunderstell. Den ene akslingen er montert på skjæret, mens den andre har hydraulisk løft.

Siden maskinen i stor grad skal benyttes til å legge ut masser, har Oslo Sporveier valgt en Indexator Rotortilt med shake funksjon. Denne er beregnet til å tåle større belastninger, som f.eks. det som påføres når en drysser ut pukk.

Stikkord: