Conpot

K. Nordang bygger ut Vartdal skole

Vartdal skole skal bygges ut. Peab – K. Nordang fikk oppdraget for en kontraktssum på ca. 20 MNOK eks. mva.

Distriktssjef Geir Rødseth er fornøyd med at Peab – K. Nordang er tildelt enda et skoleprosjekt. Selskapet går nå inn i sitt tiende år med bygging av skoler på Nord-Vestlandet.

− Vår visjon er å være Nordens samfunnsbygger, så skoleprosjekter er naturligvis et viktig satsingsområde for oss. Vi har opparbeidet solid erfaring og kompetanse på prosjekter innen både nybygg og rehabilitering av skolebygg. Dette er et område vi skal fortsette å satse på, fastslår Geir Rødseth.

En eldre del av Vartdal skole skal rives, og det skal oppføres et nytt bygg på samme tomt. Oppdraget innebærer nybygg av ca. 1000 m2 skolebygg og 700 m2 kjeller/leskur. Ørsta kommune er byggherre, og oppdraget er en totalentreprise. Oppstart er i juni i år, og overlevering skjer i juli 2016.

− Vi er godt i gang med samhandlingsfasen med byggherren, og detaljprosjekteringen skal være ferdig innen utgangen av august, opplyser prosjektleder Lars Ole Tomren i Peab – K. Nordang.

Stikkord: