Conpot

Egen motorveiplan del av ny transportplan

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) varsler at det skal utarbeides forslag til ny motorveiplan i forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal transportplan.

Regjeringen skrev i sin plattform høsten 2013 at det skulle utarbeides en nasjonal motorveiplan. Solvik-Olsen understreker at det er behov for en god plan for utbygging av motorveinettet.

– Det ble skrevet en motorveiplan på 60-tallet, uten at den ble fulgt opp. Gode motorveier er nødvendig og har vist seg å gjøre reisen tryggere, sier han.

Vil knytte sammen regioner og arbeidsmarkeder

Statsråden ønsker å bygge ut en infrastruktur som er mer helhetlig og effektiv for å knytte sammen regioner og arbeidsmarkeder ved å redusere reisetid.

– Neste generasjon vil kjøre mer miljøvennlige biler. Det gir ingen mening at enkelte vil skrinlegge eller underdimensjonere veiprosjekter basert på dagens biler, sier Solvik-Olsen.

Ny Nasjonal transportplan kommer våren 2017, og arbeidet med en egen motorveiplan inngår i forberedelsene til denne. (©NTB)

Stikkord: