Conpot

Åtte av ti lastebilstopp kan unngås med forebyggende vedlikehold

Antall ikke-planlagte lastebilstopp kan reduseres med 80 prosent. Det viser en studie foretatt av Volvo Trucks.

Det langsiktige målet er å unngå stopp som ikke er planlagt. At dette i det hele tatt er mulig, kommer av at en moderne lastebil er tilkoblet verkstedet. Dette skaper helt nye muligheter for å arbeide forebyggende med vedlikeholdet.

I dag gjør Telematics Gateway, Volvo Trucks’ intelligente kommunikasjonsenhet, at informasjon fra kjøretøyet sendes frem og tilbake mellom disse datamaskinene og en felles sentral.

Dagens tilkoblede lastebiler gir gode muligheter for å jobbe med forbyggende vedlikehold.

Problematisk i en bransje med små marginer

Et ikke-planlagt stopp er noe av det mest problematiske et transportfirma kan utsettes for. Det er ubeleilig for sjåføren, i tillegg til at det fører til ekstra utgifter for reparasjoner, tapte transportinntekter og i verste fall et dårlig inntrykk for transportfirmaets kunde.

– Vi vet jo at transportbransjen har svært små marginer, så derfor er ikke-planlagte stopp en stor belastning for transportfirmaene. Vi må derfor bli bedre på å forstå hvorfor slike stopp inntreffer, slik at vi kan hjelpe både kunder og sjåfører med å øke sin produktivitet og lønnsomhet, sier Hayder Wokil, kvalitetssjef for Volvo Trucks.

Sjekket 3500 biler

JOTO_SPOON_270215_volvo_truckservice_0325.jpg Alle kjøretøy må vedlikeholdes på et eller annet tidspunkt. Med Volvo Trucks sine tilkoblede lastebiler, er det mulig å sjekke slitasje mens kjøretøyet er ute og kjører, for deretter å booke den inn til service i god tid før noe skulle gå i stykker.

Alle kjøretøy må vedlikeholdes på et eller annet tidspunkt. Med Volvo Trucks sine tilkoblede lastebiler, er det mulig å sjekke slitasje mens kjøretøyet er ute og kjører, for deretter å booke den inn til service i god tid før noe skulle gå i stykker.

For å øke kunnskapen om hvordan man kan hjelpe transportfirmaene med å øke sin produktivitet, har Volvo Trucks gjennomført en omfattende studie der man har samlet inn brukerdata fra 3 500 Volvo-lastebiler over en 5 års-periode. Med bakgrunn i denne statistikken har man deretter gjort avanserte simuleringer og iscenesatt ulike tenkbare servicesituasjoner for å kunne analysere hvor, hvorfor og når lastebiler får ikke- planlagte stopp. Målet har vært å få svar på: Hvordan kan de ikke-planlagte stoppene unngås?

– Studien viser tydelig at ved å følge med på kjøretøyets bruk og aktuell status på viktige komponenter, er det mulig å planlegge vedlikeholdet fornuftig. Konklusjonen er at det går an å redusere antallet ikke-planlagte stopp med 80 prosent, om lastebilen vedlikeholdes i tide og ut fra behov, sier Hayder Wokil.

Er løsningen tilkoblede lastebiler?

Et viktig element for å kunne redusere ikke-planlagte stopp, er å kunne forutse vedlikeholdsbehovet og skreddersy servicen til den enkelte lastebilen. Dette er fullt mulig da dagens lastebiler kan være tilkoblet verkstedet.

– En servicetekniker på verkstedet kan for eksempel sjekke hvordan en lastebil brukes, – og ut i fra dette planlegge service i god tid før noe går i stykker eller bestille reservedeler på forhånd. En planlagt service kan også utsettes om serviceteknikeren ser at lastebilens ulike komponenter er mindre slitt enn beregnet, noe som vil spare tid for både transportfirmaet og sjåføren, sier Hayder Wokil. Selv om man har kommet langt hos Volvo Trucks på dette området, mener Hayder Wokil at utviklingen bare er på begynnerstadiet.

– Dette er et område hvor vi ser et stort potensial. Tilkoblede kjøretøy er veien å gå mot null ikke- planlagte stopp i fremtiden, avslutter Hayder Wokil.

Fakta om undersøkelsen

Ikke-planlagte stopp innebærer at lastebilen ikke kan utføre et planlagt oppdrag på grunn av en feil i lastebilen. Det motsatte blir at lastebilen er tilgjengelig/i drift.

En studie fra Volvo Trucks viser at en gjennomsnittlig kostnad for et ikke-planlagt stopp er beregnet til 1 000 euro (ca 8 400 NOK) for et transportselskap i Europa (dette inkluderer kostnader som berging, reparasjonsutgifter, tapte inntekter, administrative kostnader og eventuelle bøter, men ikke kostnader som skadet last eller tapte inntekter, grunnet dårligere inntrykk ovenfor kunde).

Slik ble undersøkelsen gjennomført

  • Undersøkelsen (vurdering og simulering) ble gjennomført av Volvo-gruppens Volvo Advanced Technology and Research som jobber med forskning om blant annet driftstid og ettermarkedsløsninger.
  • Basert på brukerdata fra 3 500 Volvo-lastebiler, samlet inn over en 5 års-periode. Bilene ble kjørt over 120 000 km/år.
  • Ut fra brukerdata er simuleringer blitt utført for å få svar på hvordan ikke-planlagte stopp kan unngås.
  • Eksempel på innhentet informasjon: Hvordan blir bilen brukt, som for eksempel bruk av bremser eller hvilke havarier som har skjedd.

Tilkoblede lastebiler

Tilkoblede lastebiler innebærer at det går an å kommunisere med lastebilene uansett hvor de måtte være. I dag gjør Telematics Gateway, Volvo Trucks’ intelligente kommunikasjonsenhet, at informasjon fra kjøretøyet sendes frem og tilbake mellom disse datamaskinene og en felles sentral.

Dette gir muligheter for flere perspektiver, for transportfirmaet, sjåførene, serviceverkstedene, samt for samfunnet i form av økt produktivitet for transportsektoren med bedre trafikkflyt og mindre påvirkning på miljøet.

JOTO_SPOON_270215_volvo_truckservice_0673

Da teknikerne på forhånd vet hva som skal repareres, forenkler denne lastebil-tilkoblingen jobben deres.

Stikkord: