Conpot
  • Baker Østbys vei 5

Skal oppgradere bygg for Lilleberg Eiendom

Baker Østbys vei 5 på Rud i Bærum skal oppgraderes. Peab har fått jobben for en kontraktssum på ca. 50 MNOK eks. mva.

Prosjektet omfatter to bestående bygg fra 1982, et kontorbygg på ca. 4000 m2 og et næringsbygg på ca. 6400 m2.

− Vi er svært fornøyd med at Lilleberg Eiendom igjen viser oss tillit som samarbeidspartner. Vi har hatt en tett og god dialog, og var tidlig inne i utviklingen av prosjektet. Dette resulterte til slutt i at prosjektet kunne realiseres, og at vi kunne inngå en samarbeidskontrakt, sier distriktssjef Flemming Braathen i Peab.

På kontorbygget skal Peab blant annet rive teglfasader. Eksisterende klimavegg blir stående, men tilleggsisoleres på utsiden. Det blir ny teglfasade, nye vinduer, gesimser og taktekking.

Næringsbygget skal rives ned til råbygg og bygges opp igjen med nye klimavegger, takisolering/nye gesimser med tekking, vinduer og nye tekniske installasjoner samt innredning. Det skal også installeres ny trafo.

Begge byggene blir fullsprinklet i underetasje og første etasje.

Entreprisen gjennomføres som en totalentreprise i en «Åpen bok»-modell. Peabs prosjektleder er Kåre I. Martinsen. Oppstart var i april og prosjektet overleveres i desember 2015.

Stikkord: