Conpot

Kvitebjørn Varme bygger i Tromsø

Totalt skal det investeres en halv milliard kroner som følge at Kvitebjørn Varme AS bygger energigjenvinningsanlegg fra Weiss AS når det nå bygges varmesentral på Skattøra i Tromsø.

På Trømsøyas nordøstlige side skal det bygges to produksjonslinjer i en varmesentral. Dette betyr at tilnærmet hele Tromsøya tilbys miljøvennlig fjernvarme. Dette er noe som faller i god jord hos byrådslederen i byen.

6d8bf473-4dac-41d8-a1aa-a59de85f6579

-I dag leverer vi nærmere 80 GWh varme, men kapasiteten i de eksisterende varmesentralene våre er sprengt. Når utbyggingen er gjennomført øker kapasiteten med 150 GWh, forteller Kenneth Carlsson, Daglig leder i Kvitebjørn Varme AS. Foto: Kvitebjørn Varme AS

– Investeringen innebærer at Tromsø i fremtiden utnytter verdien av eget restavfall på en bedre måte enn tidligere. Det er positivt både for miljøet og kommuneøkonomien, og jeg er glad for at prosjektet nå blir realitet, sier Øyvind Hilmarsen.

Kvitebjørm Varme hadde strenge krav til leverandøren av løsningene til energigjenvinningsanlegget. De to viktigste kriteriene var driftssikkerhet og renseteknologi.

– Løsningen Weiss presenterte for oss er driftssikker, og tilfredsstiller norske og europeiske myndigheters strenge utslippskrav. Weiss er en godt renommert leverandør med gode referanser fra tidligere prosjekter, sier daglig leder i Kvitebjørn Varme, Kenneth Carlsson.

Den danske leverandøren er allerede i gang med bygging av forbrenningsanlegg for Bodø Energi i Bodø og for Eidsiva Energi på Gjøvik.

-Teknologien i energigjenvinningsanlegget er velprøvd gjennom tidligere prosjekter med gode resultater, og renseteknologien er den beste tilgjengelige på markedet. Vi er stolte over å ha fått muligheten til levere dette prosjektet for Kvitebjørn Varme til innbyggerne i Tromsø, sier daglig leder i Weiss A/S, Michael Engsted.

Gjenvinner fra restavfall

Energigjenvinningsanlegget skal ligge på Skattøra i miljøparken i Tromsø. Konsekvensutredningen for prosjektet konkluderte med at plassering nær det største regionale sorteringsanlegget for restavfall i kommunen er ideell. Dette sorteringsanlegget eies av Remiks. Restavfallet transporteres i dag til Sverige, men vil med det nye energigjenvinningsanlegget utnyttes til lokal fjernvarme i Tromsø.

Kvitebjørn Varme har inngått avtale med Remiks om levering av brennbart restavfall til energigjenvinningsanlegget.

-Endelig, mer enn 50 år etter at Tromsø først satte mål om bygging av et energigjenvinningsanlegg, blir prosjektet en realitet. Det er muliggjort av offensive lokale politikere og ambisiøse næringslivsaktører, sier Administrerende Direktør i Remiks, Bård Jørgensen.

Investerer 500 millioner kroner

Energigjenvinningsanlegget skal stå ferdig innen utgangen av 2017. Samtidig utvides distribusjonsnettet for fjernvarme. 25 kilometer overføringsrør skal sikre at fjernvarmenettet på Tromsøya blir ett sammenhengende nett. Til sammen investerer Kvitebjørn Varme 500 millioner kroner.

Bakgrunnen for utbyggingen er at den eksisterende varmekapasiteten i fjernvarmenettet ikke er tilstrekkelig til å møte kundenes behov.

-I dag leverer vi nærmere 80 GWh varme, men kapasiteten i de eksisterende varmesentralene våre er sprengt. Når utbyggingen er gjennomført øker kapasiteten med 150 GWh forteller Carlsson.

Deler æren

Kvitebjørn Varme AS er det nye navnet på Troms Kraft Varme AS. Nye eiere overtok det tidligere datterselskapet i Troms Kraft i 2013.

-Vi deler æren for at energigjenvinningsanlegget blir en realitet med Troms Kraft og alle andre som jobbet med prosjektet før vi tok over som nye eiere. I dag er vi utrolig stolte og glade for å kunne offentliggjøre denne milepælen for Kvitebjørn, sier styreleder i Kvitebjørn Varme, Anders Ombustvedt og fortsetter: snart kan vil tilby miljøvennlig fjernvarme på så godt som hele Tromsøya.

Stikkord: