Conpot

Gjennombrudd for AF Gruppens energisatsning

AF Gruppen (AFG) har blitt tildelt oppdraget med å levere varme- og kjøleanlegget til den nye terminalen, T3 på Bergen Lufthavn Flesland. Dette er den største energikontrakten AF Gruppen har vunnet.

Den nye terminalen er på 63.000 m2 og skal etter planen ferdigstilles medio 2017. Når den nye terminalen åpner i 2017 vil totalarealet være på 85.000 m2 og ha en kapasitet på inntil 10 millioner passasjerer i året.

AF Gruppens leveranse består av kjøleproduksjon, varmegjenvinning og termisk kjøleenergilagring samt distribusjonsnettet for 63.000 m2. Anlegget blir delvis prefabrikkert i moduler og satt sammen på stedet for å sikre god kvalitet under produksjon og i leveranse.

Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 81 ekskl. MVA.

Arbeidene starter i mai 2015 med forventet ferdigstillelse mot slutten av 2016.

– Dette er den hittil største enkeltkontrakten for AF Gruppen innenfor leveranse av varme og kjøling og dermed en prestisjefull kontrakt for vår energivirksomhet. Vi har hatt et godt samarbeid med Avinor på flere prosjekter og ser frem til å starte opp med leveransen for Avinor på Flesland, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Stikkord: